לוגו המרוץ לשיוויון
פרק 3
פרק 2
פרק 1

המירוץ שלכם מתחיל כאן - הצטרפו!

כל חתימה שלכם תעזור לשכנע את מקבלי ההחלטות כי היעדר נגישות היא לא בעיה של בודדים, אלא סימפטום למחלה של החברה כולה. עזרו לנו להבריא את המדינה ולהוביל את המירוץ לשוויון ללא פשרות!
arrow left
seperator

נעים ושווים 2020

נגישות וניידות של אנשים עם מוגבלויות בישראל: צעדים לשנת 2020

תחבורה נגישה ושיתופית היא אחת הסיבות המשמעותיות והדרמטיות ביותר באיכות השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בחברה, בתחומי חיים שונים. ניידות עצמאית ונגישות התחבורה הציבורית הן תנאי בסיסי לחיי קהילה מלאים ולהבטחת זכויות שוות במימוש הזדמנויות לתעסוקה, השכלה, שירותים, פנאי, ועוד. חשוב להבין, כי ניידות מצומצמת מונעת הזדמנויות כלכליות, וגורמת לבידוד חברתי, הדרה, ופגיעה באיכות החיים. 1 כיום, אנשים עם מוגבלויות, כ 20% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל2, מועסקים פי 2 פחות ביחס לאנשים ללא מוגבלות, וחווים שיעור בדידות גבוה פי 4 יותר ביחס לאנשים ללא מוגבלות.3
למעלה מרבע מהאנשים עם מוגבלויות שחווים בדידות, מציינים היעדר תחבורה נוחה וזמינה כסיבה מרכזית לחוסר מעורבות חברתית. 4

 מצב זה מחייב הכרזה על שנת 2020 כשנת הנגישות והניידות לאנשים עם מוגבלויות, והכנת תכנית לאומית כוללת, לצד פתרונות מקומיים בשטח.  

הקשיים המרכזיים של אנשים עם מוגבלויות בשלבי הנסיעה בתחבורה הציבורית הם קושי בהגעה לתחנה והמתנה בתחנה.5 נושאים אלו הם בעיקר באחריות הרשויות המקומיות שאחראית על התשתיות בתחומן.6 בשנים 2015-2018 הרשויות המקומיות ניצלו רק 40% מתקציב הנגישות המקורי שתוכנן להנגשת תחנות אוטובוס ממשרד התחבורה, מתוך כ-57 מיליון ש"ח, 34 מיליון ש"ח לא נוצלו.7

יעדים לנגישות ברשויות המקומיות בשנה הקרובה - שנת הנגישות 2020:   הרשויות המקומיות יכולות להוביל השפעה ב2020 גם בנושאים הבאים:   צעדים נדרשים ממשרד התחבורה בשנה הקרובה - שנת הנגישות 2020: 12
 1. הנגשה פיסית וחושית של מספר קווי אוטובוס בינעירוניים ראשיים שאין להם חלופת נסיעה ברכבת, בעלות חד פעמית של 6 מיליון ₪ (0.03% מתקציב משרד התחבורה). הנגשה של כ 10 קווים בינעירוניים קיימים ללא חלופה של נסיעה ברכבת, בתדירות חלקית וקבועה, כחלק מרכישה של אוטובוסים שכבר תוקצבה, ובמערך נהגי האוטובוס הקיים. תוספת של כ 100,000 ₪ מאפשרת להנגיש אוטובוס בינעירוני.יישום התקנות מ2017 המחייבות הנגשה חושית של התחנות הבינעירונית החל מ132019, ויישום ההתחייבות להנגיש פיזית את התחנות הבינעירוניות תוך 5 שנים.14
 2.  
 3. ביטול הצורך בהזמנה מראש של נסיעה נגישה ברכבת, ויצירת סימון ברור שמפריד בין המקום המוקצה לאנשים עם מוגבלויות למקום המוקצה לשימושים כגון אופניים.
 4. בישראל יש כיום מונית נגישה אחת לכל 1,600 אנשים עם מוגבלויות, לעומת מונית אחת לכל 340 אנשים ללא מוגבלויות.15
  אנשים עם מוגבלויות מדווחים שאין מוניות נגישות זמינות לרוב, וכן שנהגי מוניות מבקשים מהם מחיר מופקע על מתן השירות, בניגוד לחוק. 16 נדרשת תוספת פי שלושה לפחות של כמות הרישיונות למוניות המונגשות בישראל (שמספרן הרשמי עומד על 950 כיום), על ידי מתן רשיונות נוספים בהנחה לרכישת מוניות נגישות, והטלת חובות להפעלת שירות נגיש ברישיונות של תחנות מוניות וספקי הזמנת מוניות ברשת (כגון Gett), כך שבכל עיר בישראל תהיה חובת הפעלת מוניות נגישות בכמות המתאימה לגודל היישוב, לצד אכיפה מתאימה על גביית מחיר מופקע. יש לחייב גם את מפעילי הנסיעות המשותפות במוניות במינימום של כלי רכב נגישים עבור אנשים עם מוגבלות ובהפעלת שירות של השתתפות בנסיעה נגישה עבור אנשים עם מוגבלות.
 5. היערכות לחקיקה ותקנות להנגשה מלאה של התחבורה הציבורית הבינעירונית בכנסת הבאה, ודרישה להקצאת תוספת של 325 מליון ₪ בשנה למשך 12 שנים ליישום, 1.6% בלבד מתקציב משרד התחבורה.17
 6. חברות התחבורה הציבורית מקבלות תקציבים ממשרד התחבורה לביצוע הדרכות לנהגים גם בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות, אך בפועל כל חברה מעבירה הכשרה שונה, וישנם פערים בין נהגים שונים ברמת השירות לאנשים עם מוגבלויות.18 על משרד התחבורה לעדכן את תכני ונהלי ההכשרות, ההנחיות והבקרה שלו לנהגי אוטובוס ונותני שירותים בתחבורה ציבורית בכל הנוגע לשירות אנשים עם מוגבלויות שונות.
 7. אנשים עם מוגבלות זכאים לרב-קו מוזל, אולם כדי להנפיק אחד כזה, עליהם להגיע לתחנה ייעודית עם תעודת הנכה שלהם/ן. כדי לעודד שימוש בתחבורה הציבורית עבור אנשים עם מוגבלויות, שרובם זכאים להנחות על השימוש בה, וכדי להקל על אנשים עם מוגבלויות לקבל את הזכאות שלהם להנחות בנסיעה מבלי ללכת לעמדות הנפקת רב קו, יש לשלב את הרב קו עם תעודת נכה שנשלחת ישירות בדואר.
 8. הרחבת פתרונות טעינה ורכישת כרטיסים מגוונת וזמינה, גם מרחוק בטלפון ובאינטרנט, גם במזומן, וגם על גבי התחבורה הציבורית , מעבר לאפשרויות הקיימות כיום.
 9. הנגשת מוניות שירות - במסגרת הכוונה להכניס מוניות שירות נוספות ברחבי הארץ, נדרשת נגישות מינימלית של מוניות השירות שייכנסו לפעולה במהלך שנת 2020, ניתן להבטיח זאת במכרזים.
 10. הנגשת אתר המידע של משרד התחבורה לאנשים עם מוגבלויות המתקשים בתכנון הנסיעה.19
 11.   צעדים נוספים נדרשים מהממשלה החדשה שתקום בשנה הקרובה - שנת הנגישות 2020: א. הכרזה על שנת 2020 כשנת הנגישות והניידות לאנשים עם מוגבלויות, והכנת תכנית לאומית כוללת. ב. פרויקט לאומי של שירות מאוחד של פתרונות ניידות לאנשים עם מוגבלות, שדרכו אדם עם מוגבלויות יוכל לתכנן נסיעה ולהזמין אותה מבין כלל אמצעי התחבורה הנגישים עבורו (רכב נגיש, תחבורה ציבורית, הסעות, מוניות ועוד)20 .לשם כך נדרש: .פתיחת כלל המידע הממשלתי הזמין על נגישות תחבורתית למפתחים (תחבורה ציבורית, הסעות, מוניות, נגישות במרחב הציבורי), מכרז לפיתוח שירות תכנון מסלול והזמנת אמצעי תחבורה מתאימים לאנשים עם מוגבלויות, הטלת חובה על ספקי שירות תחבורתי נגיש להתחבר לשירות ההזמנה הנגיש, בפרט בענף ההסעות, המוניות, מוניות השירות והנסיעות השיתופיות. ג. ניהול חכם וטכנולוגי של שירותי הסעות שמשרדי הממשלה מציעים לאנשים עם מוגבלויות, לשרת יותר אנשים בפחות משאבים. מדינת ישראל מממנת באופן ישיר הוצאות ניידות של אנשים עם מוגבלות הכוללות רכב, הסעות ותחבורה ציבורית, בסך כ 2.5 מיליארד ₪ מדי שנה, אשר משרתים לכל היותר כ 40% בלבד מהאנשים עם מוגבלות. ההוצאה הישירה הגבוהה ביותר על ניידות משרתת רק 3% מהאנשים עם מוגבלויות : 1.6 מיליארד ₪ בשנה,21 המהווים 66% מההוצאה הציבורית הישירה על ניידות לאנשים עם מוגבלות, עבור גמלת ניידות ברכב פרטי. מערכי ההסעות הניתנים לאנשים עם מוגבלות מנוהלים במפוזר בין מספר משרדי ממשלה, הבריאות, הרווחה והחינוך, בעלות כוללת של למעלה מ 770 מיליון ₪ בשנה, והן משרתות עד 10% מהאנשים עם מוגבלויות.22 ניהול חכם וטכנולוגי של שירותי הסעות נגישים, יביא לחסכון של 30-40% בעלויות ההפעלה, עלייה בכמות המשתמשים והגעה מהירה יותר ליעד.23